bbin平台

bbin平台

bbin平台

行业新闻

N5172B EXG X 系列射频矢量信号发生器,9 kHz 至 6 GHz

时间:2017-02-02 新闻来源:本站原创 阅读:  次

主要特性和功能                                                      

  • 经济高效的 EXG 针对制造测试进行优化,可以实现更快的吞吐量和更长的正常运行时间

  • 拥有出色的 ACPR、EVM 和输出功率,可让您执行元器件基本参数测试和接收机功能验证

  • Signal Studio 软件可以缩短信号生成的时间;选择 5 种波形一组或 50 种波形一组的许可证,您可以仅购买所需的波形

  • 自我维护解决方案和低成本维修可以减少停机时间和降低成本